Neo Astronauts

Genre
rock
Location
Hong Kong

 

Past Gigs

17 Apr 2019 (Wed) 6:00PM - 1:00AM

Venue: 
The Wanch
54 Jaffe Rd, Wan Chai, Hong Kong

29 Mar 2019 (Fri) 6:00PM - 1:00AM

Venue: 
The Wanch
54 Jaffe Rd, Wan Chai, Hong Kong

13 Mar 2019 (Wed) 6:00PM - 1:00AM

Venue: 
The Wanch
54 Jaffe Rd, Wan Chai, Hong Kong

27 Feb 2019 (Wed) 6:00PM - 1:00AM

Venue: 
The Wanch
54 Jaffe Rd, Wan Chai, Hong Kong

20 Feb 2019 (Wed) 6:00PM - 1:00AM

Venue: 
The Wanch
54 Jaffe Rd, Wan Chai, Hong Kong

8 Jan 2019 (Tue) 6:00PM - 1:00AM

Venue: 
The Wanch
54 Jaffe Rd, Wan Chai, Hong Kong