Nick Choi 蔡自力

Genre
acoustic
Instrument
guitar, singer
Location
Hong Kong
About
我,只是一個普通的八十後。
我,只是一個普通的文員仔。
我,只是一個對音樂懷著滿腔熱誠的大男孩。
希望我的音樂能感染熱愛音樂的你們!

活動統籌、表演統籌
婚宴、酒吧、餐廳、私人派對、商場及不同場合表演
音樂導師、獨立唱作歌手

(Quoted from facebook)

 

Oncoming Gigs

18 Sep 2019 (Wed) 7:30PM - 9:30PM
20 Sep 2019 (Fri) 8:30PM - 12:00AM
21 Sep 2019 (Sat) 8:30PM - 12:00AM
25 Sep 2019 (Wed) 7:30PM - 9:30PM
27 Sep 2019 (Fri) 8:30PM - 12:00AM
28 Sep 2019 (Sat) 8:30PM - 12:00AM

Venue: 
M3 Italian
Hong Kong, Chik Fu St, 33號號 Chik Hong Mansiion

19 Sep 2019 (Thu) 8:00PM - 10:00PM
26 Sep 2019 (Thu) 8:00PM - 10:00PM

Venue: 
米走雞Live
Hong Kong, Kwun Tong, Hing Yip St, 4號The Wave 3 樓

 

Past Gigs

18 Sep 2019 (Wed) 7:30PM - 9:30PM
20 Sep 2019 (Fri) 8:30PM - 12:00AM
21 Sep 2019 (Sat) 8:30PM - 12:00AM
25 Sep 2019 (Wed) 7:30PM - 9:30PM
27 Sep 2019 (Fri) 8:30PM - 12:00AM
28 Sep 2019 (Sat) 8:30PM - 12:00AM

Venue: 
M3 Italian
Hong Kong, Chik Fu St, 33號號 Chik Hong Mansiion

5 Sep 2019 (Thu) 8:00PM - 10:00PM
12 Sep 2019 (Thu) 8:00PM - 10:00PM

Venue: 
米走雞Live
Hong Kong, Kwun Tong, Hing Yip St, 4號The Wave 3 樓

4 Sep 2019 (Wed) 7:30PM - 9:15PM
11 Sep 2019 (Wed) 7:30PM - 9:15PM
13 Sep 2019 (Fri) 8:30PM - 10:15PM
14 Sep 2019 (Sat) 8:30PM - 10:15PM

Venue: 
M3 Italian
Hong Kong, Chik Fu St, 33號號 Chik Hong Mansiion

22 Aug 2019 (Thu) 8:00PM - 10:00PM
29 Aug 2019 (Thu) 8:00PM - 10:00PM

Venue: 
米走雞Live
Hong Kong, Kwun Tong, Hing Yip St, 4號The Wave 3 樓

21 Aug 2019 (Wed) 7:30PM - 9:30PM
23 Aug 2019 (Fri) 8:30PM - 10:30PM
24 Aug 2019 (Sat) 8:30PM - 10:30PM
28 Aug 2019 (Wed) 7:30PM - 9:30PM
30 Aug 2019 (Fri) 8:30PM - 10:30PM
31 Aug 2019 (Sat) 8:30PM - 10:30PM

Venue: 
M3 Italian
Hong Kong, Chik Fu St, 33號號 Chik Hong Mansiion

15 Aug 2019 (Thu) 8:00PM - 10:00PM

Venue: 
Caviar Bar & Restaurant
LG 2, 4 Observatory Ct, Tsim Sha Tsui, Hong Kong

8 Aug 2019 (Thu) 8:00PM - 10:00PM

Venue: 
米走雞Live
Hong Kong, Kwun Tong, Hing Yip St, 4號The Wave 3 樓

7 Aug 2019 (Wed) 7:30PM - 9:15PM
9 Aug 2019 (Fri) 8:30PM - 10:15PM
10 Aug 2019 (Sat) 8:30PM - 10:15PM
14 Aug 2019 (Wed) 7:30PM - 9:15PM
16 Aug 2019 (Fri) 8:30PM - 10:15PM
17 Aug 2019 (Sat) 8:30PM - 10:15PM

Venue: 
M3 Italian
Hong Kong, Chik Fu St, 33號號 Chik Hong Mansiion

1 Aug 2019 (Thu) 8:00PM - 10:00PM

Venue: 
米走雞Live
Hong Kong, Kwun Tong, Hing Yip St, 4號The Wave 3 樓

24 Jul 2019 (Wed) 7:30PM - 9:15PM
26 Jul 2019 (Fri) 8:30PM - 10:15PM
31 Jul 2019 (Wed) 7:30PM - 9:15PM
2 Aug 2019 (Fri) 8:30PM - 10:15PM
3 Aug 2019 (Sat) 8:30PM - 10:15PM

Venue: 
M3 Italian
Hong Kong, Chik Fu St, 33號號 Chik Hong Mansiion