Nick Choi 蔡自力

Genre
acoustic
Instrument
guitar, singer
Location
Hong Kong
About
我,只是一個普通的八十後。
我,只是一個普通的文員仔。
我,只是一個對音樂懷著滿腔熱誠的大男孩。
希望我的音樂能感染熱愛音樂的你們!

活動統籌、表演統籌
婚宴、酒吧、餐廳、私人派對、商場及不同場合表演
音樂導師、獨立唱作歌手

(Quoted from facebook)

 

Past Gigs

6 Nov 2019 (Wed) 7:30PM - 9:30PM
8 Nov 2019 (Fri) 8:30PM - 10:30PM
9 Nov 2019 (Sat) 8:30PM - 10:30PM
13 Nov 2019 (Wed) 7:30PM - 9:30PM

Venue: 
M3 Italian
Hong Kong, Chik Fu St, 33號號 Chik Hong Mansiion

4 Nov 2019 (Mon) 8:00PM - 10:00PM

Venue: 
米走雞Live
Hong Kong, Kwun Tong, Hing Yip St, 4號The Wave 3 樓

31 Oct 2019 (Thu) 9:00PM - 11:00PM

Venue: 
Caviar Bar & Restaurant
LG 2, 4 Observatory Ct, Tsim Sha Tsui, Hong Kong

30 Oct 2019 (Wed) 7:30PM - 9:30PM
1 Nov 2019 (Fri) 8:30PM - 10:30PM
2 Nov 2019 (Sat) 8:30PM - 10:30PM

Venue: 
M3 Italian
Hong Kong, Chik Fu St, 33號號 Chik Hong Mansiion

28 Oct 2019 (Mon) 8:00PM - 10:00PM

Venue: 
米走雞Live
Hong Kong, Kwun Tong, Hing Yip St, 4號The Wave 3 樓

16 Oct 2019 (Wed) 7:30PM - 9:30PM
18 Oct 2019 (Fri) 8:30PM - 10:30PM
19 Oct 2019 (Sat) 8:30PM - 10:30PM
23 Oct 2019 (Wed) 7:30PM - 9:30PM
25 Oct 2019 (Fri) 8:30PM - 10:30PM
26 Oct 2019 (Sat) 8:30PM - 10:30PM

Venue: 
M3 Italian
Hong Kong, Chik Fu St, 33號號 Chik Hong Mansiion

14 Oct 2019 (Mon) 8:00PM - 10:00PM
21 Oct 2019 (Mon) 8:00PM - 10:00PM

Venue: 
米走雞Live
Hong Kong, Kwun Tong, Hing Yip St, 4號The Wave 3 樓

7 Oct 2019 (Mon) 8:00PM - 10:00PM

Venue: 
米走雞Live
Hong Kong, Kwun Tong, Hing Yip St, 4號The Wave 3 樓

2 Oct 2019 (Wed) 7:30PM - 9:30PM
4 Oct 2019 (Fri) 8:30PM - 10:30PM
5 Oct 2019 (Sat) 8:30PM - 10:30PM
9 Oct 2019 (Wed) 7:30PM - 9:30PM
11 Oct 2019 (Fri) 8:30PM - 10:30PM
12 Oct 2019 (Sat) 8:30PM - 12:00AM

Venue: 
M3 Italian
Hong Kong, Chik Fu St, 33號號 Chik Hong Mansiion

19 Sep 2019 (Thu) 8:00PM - 10:00PM
26 Sep 2019 (Thu) 8:00PM - 10:00PM

Venue: 
米走雞Live
Hong Kong, Kwun Tong, Hing Yip St, 4號The Wave 3 樓