Nick Choi 蔡自力

Genre
acoustic
Instrument
guitar, singer
Location
Hong Kong
About
我,只是一個普通的八十後。
我,只是一個普通的文員仔。
我,只是一個對音樂懷著滿腔熱誠的大男孩。
希望我的音樂能感染熱愛音樂的你們!

活動統籌、表演統籌
婚宴、酒吧、餐廳、私人派對、商場及不同場合表演
音樂導師、獨立唱作歌手

(Quoted from facebook)

 

Oncoming Gigs

20 Mar 2019 (Wed) 7:30PM - 9:15PM
22 Mar 2019 (Fri) 8:30PM - 10:15PM
23 Mar 2019 (Sat) 8:30PM - 10:15PM
27 Mar 2019 (Wed) 7:30PM - 9:15PM
29 Mar 2019 (Fri) 8:30PM - 10:15PM
30 Mar 2019 (Sat) 8:30PM - 10:15PM

Venue: 
M3 Italian
Hong Kong, Chik Fu St, 33號號 Chik Hong Mansiion

25 Mar 2019 (Mon) 8:00PM - 10:00PM

Venue: 
米走雞Live
Hong Kong, Kwun Tong, Hing Yip St, 4號The Wave 3 樓

 

Past Gigs

20 Mar 2019 (Wed) 7:30PM - 9:15PM
22 Mar 2019 (Fri) 8:30PM - 10:15PM
23 Mar 2019 (Sat) 8:30PM - 10:15PM
27 Mar 2019 (Wed) 7:30PM - 9:15PM
29 Mar 2019 (Fri) 8:30PM - 10:15PM
30 Mar 2019 (Sat) 8:30PM - 10:15PM

Venue: 
M3 Italian
Hong Kong, Chik Fu St, 33號號 Chik Hong Mansiion

11 Mar 2019 (Mon) 8:00PM - 10:00PM

Venue: 
米走雞Live
Hong Kong, Kwun Tong, Hing Yip St, 4號The Wave 3 樓

6 Mar 2019 (Wed) 7:30PM - 9:15PM
8 Mar 2019 (Fri) 8:30PM - 10:15PM
9 Mar 2019 (Sat) 8:30PM - 10:15PM
13 Mar 2019 (Wed) 7:30PM - 9:15PM
15 Mar 2019 (Fri) 8:30PM - 10:15PM
16 Mar 2019 (Sat) 8:30PM - 10:15PM

Venue: 
M3 Italian
Hong Kong, Chik Fu St, 33號號 Chik Hong Mansiion

20 Feb 2019 (Wed) 7:30PM - 9:15PM
22 Feb 2019 (Fri) 8:30PM - 10:15PM
23 Feb 2019 (Sat) 8:30PM - 10:15PM
27 Feb 2019 (Wed) 7:30PM - 9:15PM
1 Mar 2019 (Fri) 8:30PM - 10:15PM
2 Mar 2019 (Sat) 8:30PM - 10:15PM

Venue: 
米走雞Live
Hong Kong, Kwun Tong, Hing Yip St, 4號The Wave 3 樓

18 Feb 2019 (Mon) 8:00PM - 10:00PM
25 Feb 2019 (Mon) 8:00PM - 10:00PM

Venue: 
米走雞Live
Hong Kong, Kwun Tong, Hing Yip St, 4號The Wave 3 樓

8 Feb 2019 (Fri) 8:30PM - 10:15PM
9 Feb 2019 (Sat) 8:30PM - 10:15PM
13 Feb 2019 (Wed) 7:30PM - 9:15PM
15 Feb 2019 (Fri) 8:30PM - 10:15PM
16 Feb 2019 (Sat) 8:30PM - 10:15PM

Venue: 
M3 Italian
Hong Kong, Chik Fu St, 33號號 Chik Hong Mansiion

28 Jan 2019 (Mon) 8:00PM - 10:00PM

Venue: 
米走雞Live
Hong Kong, Kwun Tong, Hing Yip St, 4號The Wave 3 樓

25 Jan 2019 (Fri) 8:30PM - 10:15PM
26 Jan 2019 (Sat) 8:30PM - 10:15PM
30 Jan 2019 (Wed) 7:30PM - 9:15PM
1 Feb 2019 (Fri) 8:30PM - 10:15PM
2 Feb 2019 (Sat) 8:30PM - 10:15PM

Venue: 
M3 Italian
Hong Kong, Chik Fu St, 33號號 Chik Hong Mansiion

14 Jan 2019 (Mon) 7:30PM - 10:00PM

Venue: 
米走雞Live
Hong Kong, Kwun Tong, Hing Yip St, 4號The Wave 3 樓

9 Jan 2019 (Wed) 7:30PM - 9:15PM
11 Jan 2019 (Fri) 8:30PM - 10:15PM
12 Jan 2019 (Sat) 8:30PM - 10:15PM
16 Jan 2019 (Wed) 7:30PM - 9:15PM
18 Jan 2019 (Fri) 8:30PM - 10:15PM
19 Jan 2019 (Sat) 8:30PM - 10:15PM

Venue: 
M3 Italian
Hong Kong, Chik Fu St, 33號號 Chik Hong Mansiion