Nick Choi 蔡自力

Genre
acoustic
Instrument
guitar, singer
Location
Hong Kong
About
我,只是一個普通的八十後。
我,只是一個普通的文員仔。
我,只是一個對音樂懷著滿腔熱誠的大男孩。
希望我的音樂能感染熱愛音樂的你們!

活動統籌、表演統籌
婚宴、酒吧、餐廳、私人派對、商場及不同場合表演
音樂導師、獨立唱作歌手

(Quoted from facebook)

 

Past Gigs

21 Nov 2020 (Sat) 3:00PM - 5:00PM
22 Nov 2020 (Sun) 3:00PM - 5:00PM

Venue: 
The Third
71B Kin Tak St, Yuen Long, Hong Kong

14 Nov 2020 (Sat) 7:30PM - 9:30PM

Venue: 
Red Idea
Jolly Garden, 油麻地 新 鎮 地 街 151 號 俊 逸 豪 園 1 樓 B 室 後 座 眾 坊 街 入口 近 百老匯 電影 中心, 151 Reclamation St, Yau Ma Tei, Hong Kong

13 Jul 2020 (Mon) 8:00PM - 10:00PM

Venue: 
米走雞Live
Hong Kong, Kwun Tong, Hing Yip St, 4號The Wave 3 樓

4 Jul 2020 (Sat) 8:30PM - 10:30PM
10 Jul 2020 (Fri) 8:30PM - 10:30PM
11 Jul 2020 (Sat) 8:30PM - 10:30PM

Venue: 
米走雞Live
Hong Kong, Kwun Tong, Hing Yip St, 4號The Wave 3 樓

29 Jun 2020 (Mon) 8:00PM - 10:00PM
6 Jul 2020 (Mon) 8:00PM - 10:00PM

Venue: 
米走雞Live
Hong Kong, Kwun Tong, Hing Yip St, 4號The Wave 3 樓

19 Jun 2020 (Fri) 8:30PM - 10:30PM
20 Jun 2020 (Sat) 8:30PM - 10:30PM
26 Jun 2020 (Fri) 8:30PM - 10:30PM
27 Jun 2020 (Sat) 8:30PM - 10:30PM

Venue: 
M3 Italian
Hong Kong, Chik Fu St, 33號號 Chik Hong Mansiion

15 Jun 2020 (Mon) 8:00PM - 10:00PM
22 Jun 2020 (Mon) 8:00PM - 10:00PM

Venue: 
米走雞Live
Hong Kong, Kwun Tong, Hing Yip St, 4號The Wave 3 樓

1 Jun 2020 (Mon) 6:00PM - 8:00PM

Venue: 
米走雞Live
Hong Kong, Kwun Tong, Hing Yip St, 4號The Wave 3 樓

29 May 2020 (Fri) 8:30PM - 10:30PM
30 May 2020 (Sat) 8:30PM - 10:30PM
5 Jun 2020 (Fri) 8:30PM - 10:30PM
6 Jun 2020 (Sat) 8:30PM - 10:30PM

Venue: 
M3 Italian
Hong Kong, Chik Fu St, 33號號 Chik Hong Mansiion

13 Mar 2020 (Fri) 8:30PM - 10:30PM
14 Mar 2020 (Sat) 8:30PM - 10:30PM
20 Mar 2020 (Fri) 8:30PM - 10:30PM
21 Mar 2020 (Sat) 8:30PM - 10:30PM
27 Mar 2020 (Fri) 8:30PM - 10:30PM
28 Mar 2020 (Sat) 8:30PM - 10:30PM

Venue: 
M3 Italian
Hong Kong, Chik Fu St, 33號號 Chik Hong Mansiion