IIamando a Julia

Genre
rock, reggae, ska
Location
Hong Kong

 

Past Gigs

20 Apr 2019 (Sat) 6:00PM - 1:00AM

Venue: 
The Wanch
54 Jaffe Rd, Wan Chai, Hong Kong