Satori Bloom

Genre
pop
Location
Hong Kong
About
大家好, 我哋係一隊經常陪迴解散的樂隊, Satori Bloom。

你問點解經常徘徊解散?
係一個租金昂貴,工時又長,土地供應不足,填鴨式教育,強積金強制對沖,港鐵可加可減,揾錢至上,生活逼人的環境下仲夾band,有邊個唔陪迴解散啊~~

但係! 如果你係呢個咁荒誕的環境下,都選擇堅持你的興趣,咁就證明你係熱誠無限到爆!

所以如果日後我哋出show, 懇請你一定要來,見證我們的音樂。因為那場show會係我哋第一次,亦都可能係唯一的一次!!!!

咁隊野玩咩style?

哦, 一般流行情歌, Canton pop.
Satori Bloom is a Hong Kong band that'll rock your socks off!

(Quoted from facebook)

 

Past Gigs

16 Apr 2019 (Tue) 6:00PM - 1:00AM

Venue: 
The Wanch
54 Jaffe Rd, Wan Chai, Hong Kong