The Retrophiliacs

Genre
rock
Location
Hong Kong

 

Oncoming Gigs

25 Jul 2019 (Thu) 6:00PM - 1:00AM

Venue: 
The Wanch
54 Jaffe Rd, Wan Chai, Hong Kong

 

Past Gigs

17 May 2019 (Fri) 6:00PM - 1:00AM

Venue: 
The Wanch
54 Jaffe Rd, Wan Chai, Hong Kong

13 Mar 2019 (Wed) 6:00PM - 1:00AM

Venue: 
The Wanch
54 Jaffe Rd, Wan Chai, Hong Kong

20 Feb 2019 (Wed) 6:00PM - 1:00AM

Venue: 
The Wanch
54 Jaffe Rd, Wan Chai, Hong Kong

17 Jan 2019 (Thu) 6:00PM - 1:00AM

Venue: 
The Wanch
54 Jaffe Rd, Wan Chai, Hong Kong