Share to
Facebook
Twitter
Whatsapp
Line
Copy Link

Gig details

Name
尹光歡笑樂園演唱會
Time
16 Oct 2019 (Wed) 8:00PM - 10:30PM
Performers
Venue
Auditorium, Sha Tin Town Hall
1 Yuen Wo Rd, Sha Tin, Hong Kong
Description
公司幫我整左個演唱會預熱歌單
有冇你地想聽嘅歌呀?
冇嘅唔緊要
入黎睇我演唱會啦!
樂意買 皇王壽天齊 呈獻
『尹光歡笑樂園演唱會』
地點:沙田大會堂
日期:2019年10月17日 (星期四)
門票現於城市售票網公開發售
地點:荃灣大會堂
日期:2019年12月3日 (星期二)
門票於9月9日在城市售票網公開發售
地點:香港大會堂
日期:2019年12月31日 (星期二)
門票於10月8日在城市售票網公開發售
時間:晚上8時正
票價:$ 450 / 350 / 250
嘉賓:吳麗珠 / 方麗盈
票務查詢:37616661
信用卡電話購票:21115999
節目查詢:8111 8111
每場$ 450 / $350 / $250 設有全日制學生、六十歲或以上高齡人士、殘疾人士及其看護人八折優惠,所有八折門票均設於指定座位,額滿即止!
Keywords
canto pop