Fantasy Road Outdoor Venue, Hong Kong Disneyland

Address
Lantau Island, Hong Kong

 

Past Gigs

森田呈獻 五月天 Just Rock It 2019 藍 BLUE

3 May 2019 (Fri) 7:15PM - 10:00PM
4 May 2019 (Sat) 7:15PM - 10:00PM
5 May 2019 (Sun) 7:15PM - 10:00PM
10 May 2019 (Fri) 7:15PM - 10:00PM
11 May 2019 (Sat) 7:15PM - 10:00PM
12 May 2019 (Sun) 7:15PM - 10:00PM

Performing: 五月天 Mayday

Ed Sheeran Divide Tour 2019 Hong Kong

17 Apr 2019 (Wed) 7:15PM - 10:00PM
18 Apr 2019 (Thu) 7:15PM - 10:00PM

Performing: Ed Sheeran

五月天LIFE《人生無限公司》2018 巡迴演唱會無限放大版香港站

4 May 2018 (Fri) 7:15PM - 10:00PM
5 May 2018 (Sat) 7:15PM - 10:00PM
6 May 2018 (Sun) 7:15PM - 10:00PM
11 May 2018 (Fri) 7:15PM - 10:00PM
12 May 2018 (Sat) 7:15PM - 10:00PM
13 May 2018 (Sun) 7:15PM - 10:00PM

Performing: 五月天 Mayday