Cultural Centre - Grand Theatre

Address
10 Salisbury Rd, Tsim Sha Tsui, Hong Kong

 

Oncoming Gigs

French Musical Roméo&Juliette

9 Aug 2019 (Fri) 7:30PM - 9:30PM
10 Aug 2019 (Sat) 2:00PM - 4:00PM
10 Aug 2019 (Sat) 7:30PM - 9:30PM
11 Aug 2019 (Sun) 2:00PM - 4:00PM

 

Past Gigs

DON GIOVANNI

17 May 2019 (Fri) 7:30PM - 10:30PM
18 May 2019 (Sat) 7:30PM - 10:30PM
19 May 2019 (Sun) 7:30PM - 10:30PM

Matteo Ricci The Musical 【利瑪竇】音樂劇

20 Apr 2019 (Sat) 7:30PM - 9:30PM
26 Apr 2019 (Fri) 7:30PM - 9:30PM
27 Apr 2019 (Sat) 7:30PM - 9:30PM
28 Apr 2019 (Sun) 2:30PM - 4:30PM

HKAF - Oper Leipzig - Wagner's Tannhauser HKAF - 萊比錫歌劇院:華格納《唐懷瑟》

1 Mar 2019 (Fri) 7:00PM - 9:00PM
2 Mar 2019 (Sat) 6:00PM - 8:00PM

潘迪華音樂旅情演唱會

4 Jan 2019 (Fri) 8:15PM - 10:15PM

Performing: 黃耀明 Anthony Wong, 林二汶 Eman Lam, 鄭欣宜 Joyce Cheng, Yoyo Sham 岑寧兒, On Chan 陳健安

《杜蘭朵》 Turandot

10 Oct 2018 (Wed) 7:30PM - 11:00PM
11 Oct 2018 (Thu) 7:30PM - 11:00PM
12 Oct 2018 (Fri) 7:30PM - 11:00PM
13 Oct 2018 (Sat) 7:30PM - 11:00PM
14 Oct 2018 (Sun) 7:30PM - 11:00PM

Performing: Opera Hong Kong