Private Corner cafe & Bar

Address
Hong Kong, Tsim Sha Tsui, 漆咸圍10-12號地庫

 

Oncoming Gigs

紅館十大中文金曲頒獎禮(2020)

24 Aug 2020 (Mon) 8:00PM - 11:00PM

 

Past Gigs

紅館《歌者擂台》(第8戰) [主題·10後歌曲]

3 Aug 2020 (Mon) 8:30PM - 10:30PM

紅館《歌者擂台》(第7戰) [主題-2000後歌曲]

29 Jun 2020 (Mon) 8:30PM - 10:30PM

紅館《歌者擂台》(第6戰) [主題-8090年代歌]

6 Jun 2020 (Sat) 8:30PM - 10:30PM

酒廊歌手#29 (2020-3-23)

23 Mar 2020 (Mon) 8:00PM - 11:00PM

紅館《歌者擂台》(第5戰) [主題-快歌]

9 Mar 2020 (Mon) 8:30PM - 10:30PM